Mock up คืออะไร แล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้าง

Mock up คืออะไร แล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้าง

Mock up คืออะไร

Mock up คืออะไร

Mock up คืออะไร? แล้วเอาไปใช้อะไรได้

Mock up แน่นอนมันจะส่งผลทำให้การนำเสนองานของเราไม่มีความน่าเบื่อ ซึ่งถ้าเราจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนั้นในการทำ Mock up นั้นก็คือในการทำตัวอย่างหรือแบบจำลองในงานดีไซน์ต่างๆ เช่น ถ้าเราออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์มา 1 ชิ้นนั้น เราก็อาจจะนำเอารูปที่เราได้จัดทำไว้มาใส่ใน Mock up ที่เป็นภาพคอมพิวเตอร์หรือสถานะการณ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือคนที่เราได้นำไปเสนองานนั้นได้เข้าใจและเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้น

ในการจัดทำ Mock up นั้นแน่นอนความโดดเด่นของการทำนั้นก็คือการทำให้ลูกค้าหรือผู้คนได้ใจว่าเมื่องานที่เราได้ทำนั้น ถ้าหากมันออกมามีความสมบูรณ์ 100% มันก็ย่อมจะส่งผลทำให้เกิดความสวยงามตามรูปแบบที่เราได้นำเสนอไว้อย่างแน่นอน โดยในการทำ Mock up กล่องบรรจุภัณฑ์ การที่เรานำเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าก็จะทำให้ลูกค้าเห็นสินค้าตัวอย่างได้ก่อน ก่อนที่จะจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ไป ว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนและมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร

สำหรับการจัดทำ Mock up ก็อาจจะทำให้เราใช้เวลาเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สินค้าบางชนิดถ้าหากมีดีเทลหรือรายละเอียดที่มากๆ ก็อาจจะมีความจำเป็นที่ใช้ระยะเวลาถึง 5 วันด้วยกัน แน่นอนลองคิดดูนะครับถ้าหากลูกค้าได้เห็นสินค้าและเข้าใจในงานออกแบบของเราได้มากยิ่งขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจทำให้เราสามารถที่จะนำเสนอชิ้นงานได้มากเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและลูกค้าเข้าใจในตัวงานของเรา ก็ย่อมที่จะจ่ายเงินให้กับเราทำงานชิ้นนี้อยู่แล้ว

สำหรับการทำ Mock up ทางด้านโรงพิมพ์หรือการผลิตถุงกระดาษ กล่องกระดาษต่างๆ บางที่ก็อาจจะให้เวลาลูกค้ายืนยันชิ้นงานภายใน 1-2 วันด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้านั้นได้ตรวจสอบความถูกต้อง สีสัน รูปร่างหน้าตาต่างๆ ของกล่องบรรจุภัณฑ์ว่ามันมีจุดไหนที่จะต้องแก้หรือไม่ก่อนที่จะนำไฟลงานนั้นส่งให้กับทางโรงพิมพ์ได้จัดทำไป

สรุป

ฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าการทำ Mock up ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การนำเสนองาน นำเสนอกล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เป็นไปได้ดีและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าและผู้ผลิตได้มากที่สุด