แนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงพิมพ์ในยุคดิจิทัล

แนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงพิมพ์ในยุคดิจิทัล

แนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงพิมพ์ในยุคดิจิทัล

ในยุคนี้นั้นสื่อทางออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทที่เยอะเป็นอย่างมาก และมันยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพิมพ์ต่างๆ อีกมามาย เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีนิแหละ มันก็ทำให้แนวโน้มผู้ที่อ่านหนังสือก็ลดน้อยลง

การพัฒนาธุรกิจโรงพิมพ์ในยุคดิจิทัล

      โลกเปลี่ยนไปคนพัฒนาขึ้นทำให้ไปสนใจอ่านสิ่งพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจโรงพิมพ์นั้นก็เริ่มที่จะต้องปรับตัวด้วยการพัฒนาสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้

การพัฒนาสิ่งพิมพ์รูปแบบออนไลน์นั้นมันก็จะมีความแตกต่างจากการพิมพ์ที่เป็นลักษณะ เล่ม แผ่น ไปอย่างเยอะมาก ในการทำรูปแบบออนไลน์เราก็จะต้องใส่สี ใส่ลูกเล่นต่างๆ ให้มันดูน่าสนใจด้วย ไม่เช่นนั้นมันก็จะเฉยๆ เรียบๆ ไม่มีอะไรที่ดึงดูด เมื่อมันไม่ดึงดูดก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคอาจจะไม่เลือกอ่านก็ได้เช่นกัน

วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นและการปรับตัว

       ทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับในยุคดิจิทัล มันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆ มันเป็นสิ่งที่จะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็กำลังที่จะทยอยปิดตัวลงกัน ทำให้ทุกวันนี้หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ต่างๆ ก็จะต้องปรับตัวกันมากขึ้น จะต้องทำธุรกิจนั้นให้สามารถอยู่รอดได้ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เพราะในทุกวันนี้มันก็ปรับตัวเข้าสู่ในรูปแบบออนไลน์กันเยอะมาก อีกทั้งการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็มักจะไปจัดทำในรูปแบบสื่อกันเยอะจริงๆ

ทำให้ธุรกิจโรงพิมพ์ต่างๆ ก็จะต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดจะต้องมีการเลือกใช้กลยุทธ์ที่จะต้องพัฒนาสื่อต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน แต่รูปแบบที่เป็นกระดาษนั้นก็ยังไม่ลดน้อยลงไป แต่ความสำคัญในทุกวันนี้ก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ฉะนั้นในการที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกันมากยิ่งขึ้น ในแง่ของทางโรงพิมพ์ก็จะต้องหากลยุทธ์และการพัฒนารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้มากยิ่งขึ้น เช่น อาจจะเลือกใช้หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

อาจจะเน้นไปที่คมชัดของภาพ ของสีต่างๆ หรืออาจจะต้องจัดโปรโมชั่นในการจัดทำให้บ่อยๆ และเป็นความต้องการของลูกค้าด้วย ถึงแม้ว่าการจัดทำสื่อในรูปแบบกระดาษจะมีราคาที่แพงมากกว่านั้นถ้าเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดี สีดี รูปแบบดี มันก็ย่อมจะทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้

สรุป

      ฉะนั้นในการพัฒนาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ นั้นก็จะต้องพัฒนาควบคู่กับสิ่งพิมพ์ที่เป็นในรูปแบบของกระดาษด้วย ควรที่จะต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ความสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับผู้อ่านได้มากที่สุด และที่สำคัญ เราก็จะต้องสร้างช่องทางในการซื้อสินค้าให้กับผู้อ่านได้ด้วย

ดังนั้นถึงแม้ว่าในทุกวันนี้ธุรกิจโรงพิมพ์อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะจริงๆ แต่ถ้าลองทำตามคำแนะนำที่เราบอกรับรองเลยว่าธุรกิจโรงพิมพ์ของเราไม่มีวันเจ๊งกันอย่างแน่นอน