บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารแห้ง

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารแห้ง

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารแห้ง

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารแห้ง

การเลือกใช้งานบรรจุภัณฑ์ให้มันเหมาะสมกับสินค้าพวกอาหารแห้ง มีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเลือกให้มันถูกต้อง ฉะนั้นในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารแห้งนั้น เราก็จะต้องเลือกที่มันมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับมาใส่อาหารแห้ง

 • ต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มันสามารถป้องกันความชื้นได้
 • ต้องป้องกันการดูดซึมความชื้นกลับมาเข้าในซองผลิตภัณฑ์

  ถ้าหากเราเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มันกันความชื้นได้ มันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับสินค้าของเรา แต่ถ้าหากเราเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดี อาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาจจะเกิดการเน่าเสียทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลทำให้คุณภาพของสินค้าดรอปลงไปอีกด้วย

 • สามารถป้องกันอากาศได้

โดยเฉพาะพวกออกซิเจน จะเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้สินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์มีกลิ่นได้ ทำให้อาหารเกิดการสูญเสียโภชนาการ ดังนั้น จะต้องมีการปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปได้

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารแห้ง 01

การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดี

 • ต้องเลือกให้มันสามารถที่จะมีความทนทานสูง
 • ทนต่อแรงกระแทก
 • สะดวกต่อการขนส่ง และก็จะต้องสามารถป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้

เพราะอาหารอบแห้งมันก็จะมีเนื้ออาหารที่แห้งและแข็ง เวลาที่เราขนส่งมันก็อาจจะเปราะหรือแตกหักได้ง่าย บางชนิดก็จะมีส่วนที่แหลมคมอาจจะเกิดการทิ่มแล้วทำให้บรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหายได้เช่นกัน

เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้มันตอบโจทย์ได้มากที่สุด

 • จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาสินค้าให้มีอายุที่ยืดยาวได้
 • จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มันอาจจะเข้าไปอยู่ในสินค้า
 • ต้องสามารถป้องกันการซึมการผ่านของออกซิเจนและความชื้น

ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ไม่สามารถทำได้ ก็ควรที่จะเลือกใหม่ เพราะความชื้นและอากาศถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องสามารถป้องกันให้ได้ด้วย